1996 "Orquestra de Cambra Teatre Lliure amb DAVE LIEBMAN" (FSNT) 027 CD