2009 “Present” Jordi Vilà i els seus amics (Bll Acustic V-669)